Meet the MWOY Miami Candidates

Ely Mendieta
Ely Mendieta
Yesenia Rodriguez
Yesenia Rodriguez
Mariana Kleinman
Mariana Kleiman
Anthony Torrente
Anthony Torrente
Nestor Pereira
Nestor Pereira